Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2019


Styrelse

Styrelsen 2019 har haft följande utseende:
Ordförande      Göran Löfsved  
Sekreterare      Göran Segergren
Kassör             Jan Wendin
Ledamot          Jan Gustafsson
Ledamot          Birgitta Andersson
Ledamot          Monika Ranung Eriksson
Ledamot          Kenth Larsson

Revision

I Revisonen har ingått:
Revisor                               Monica Berg
Revisor                               Håkan Sköldkvist
Revisorssuppleant              Margot Olsson

Valberedning

Ledamöter i Valberedning har varit:
Lennart Nyberg
Sigbritt Segergren

Möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten.

Årsmötet hölls 2019-03-20 i Banvallsstugan med Göran Segergren som ordförande. Vid årsmötet deltog 22 medlemmar

Medlemmar

Medlemsantalet har sedan föregående år ökat med 24 personer och uppgick vid slutet av 2019 till 126 st.

Medlemsavgiften var 150 kr/ person.

Aktiviteter

Tipspromenader

Tipspromenader anordnades under vår- och höstsäsongen vid Västertryserum, Banvallsstugan och Fyrudden
Planeringsansvariga för tipspromenaderna har varit Jan Gustafsson vid Banvallsstugan, Ing- Britt Berg, Birgit Njord och Håkan Svensson vid Västertryserum samt Göran Löfsved vid Fyrudden.
Ett flertal medlemmar har ställt upp med administrativa uppgifter, att skapa och sätta upp tipsfrågor, kaféverksamhet m m.
Ett ökat intresse för tipspromenaderna kan konstateras. Inrapporterade tipspromenader under året uppgick till 34 vid Västertryserum med ett genomsnittligt deltagarantal på 23 personer, 27 vid Banvallsstugan med ett genomsnittligt deltagarantal på 28 personer 21 vid Fyrudden med ett genomsnittligt deltagarantal på 38 personer.

Under året avtackades Ing-Britt Berg för sitt femtonåriga ideella engagemang i Korpens tipspromenader.

Vandringar

22 torsdagsvandringar + 2 helgvandringar om ca 1 mil har genomförts under våren och hösten
Huvudansvarig för planeringen av vandringarna har varit Lennart Nyberg med benäget bistånd av flera medlemmar.
Även för vandringarna har intresset ökat. Det genomsnittliga deltagarantalet vid vandringarna var 19 personer.

I april erbjöds också möjlighet att delta i kortare vandringar om ca 3 km med Göran Löfsved som ledare. En vandring genomfördes med ca 5 deltagare. Därefter inget intresse, varför projektet lades ner.

Boule

Boulebanorna har varit flitigt använda under sommarmånaderna och då är det framför allt PRO med Willy Nilsson som ordnat turneringar. Mästerskap arrangerades 2019-05-12 med tolv tävlande lag. Årets mästare blev Bruket genom Martti Ylikauppila och Ronny Lobenius.

Badminton

Badminton med Mats Sporre som ledare har på torsdagskvällar under vår- och höstsäsong haft 6 respektive 7 tvåmannalag igång i Sporthallen.

Cykling

Cykelns dag arrangerades i samverkan med Hallings Interiör och Kommunen 2019-06-01. Två cykelslingor lades upp på Banvallen. Hallings visade cyklar, hjälmar m m och lånade ut cyklar för provåkning.
Ett 50-tal personer deltog i cykeldagen och i utlottningen av ett flertal presentkort och en cykel skänkt av Hallings.

Alla 5-åringar fick cykelhjälm av Kommunen.

Samverkansprojekt

Vecka 36 deltog Korpen i Kommunens och Regionens hälsovecka och i Kommunens Kulturdagar Fjord med våra 3 tipspromenader och vår torsdagsvandring samt med en natur-/kulturvandring från Stines Kvarn till Yggers Grotta under söndagen.

Korpen stod också för funktionärskap vid Sparbankens familjedag.

Vid WIF:s 100-årsjubileum 17 augusti deltog Korpen med funktionärskap.

Närområdet

Grönytor, fotbollsplanen, utegym, gång- och cykelväg har nyttjats flitigt av skolor och allmänheten.

Arbetsinsatser

Styrelseledamöter och flera andra medlemmar har lagt ner många och värdefulla ideella arbetsinsatser för föreningen:
Ledarskap och ansvarsuppgifter vid våra aktiviteter – se ovan.
Skötsel av Östgötaleden ca 14 km – städdagar med bl a slyröjning
Skötsel av grusgångar, rabatter och grönytor/ gräsklippning
Inoljning av trädgårdsmöbler och altandäck
Underhållsmålning
Byggande av anslutnings- och entrétak mellan HOK-stugan och Banvalsstugan
Lokalvård, köksarbete och annat servicearbete m m

Uthyrning

Förutom intäkter från vår permanenta hyresgäst HOK fick vi hyresinkomster via lokalupplåtelse för möten, konferenser, fester o dyl. Banvallsstugan har varit uthyrd vid 31 tillfällen (varav 2 x 2 dagar i följd) under 2019, vilket är en ökning med 9 gånger sedan föregående år.

Kommunikation

Kontakter med medlemmar och allmänheten har skett med stöd av vår hemsida www.korpenvaldemarsvik.se , med Facebooksidorna Korpen Valdemarsvik och Vänner som gillar Korpen Valdemarsvik. Annonsering har också skett i Valdemarsviksbladet, i Evenemangstips på Kommunens hemsida och samt via anslagstavlor. Nästa steg är att utveckla vårt E-post-register.

Tack vare stora och engagerade ideella arbetsinsatser av våra medlemmar och en god ekonomisk utveckling genom sponsorbidrag, medlemsavgifter, aktivitetsavgifter, hyresintäkter, statliga - och kommunala bidrag har Korpen Valdemarsvik kunnat medverka till förbättra hälsan i kommunen genom att bedriva idrottsaktiviteter av olika slag och göra det enkelt för människor att motionera och ha kul och trevligt tillsammans.

Vi ser med tillförsikt fram mot att fortsätta vår verksamhet kommande år - år 2020 – och har stora förhoppningar om ökande medlemsantal i föreningen och ökande deltagarantal i aktiviteterna.

 

 

 

 

Uppdaterad: 21 MAR 2019 08:31 Skribent: Göran Segergren
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Korpförening Valdemarsvik - Korpen
Axvägen 7D, lgh 1203
61530 Valdemarsvik

Besöksadress:
Banvallsstugan
61530 Valdemarsvik

Kontakt:
Tel: 0768127758
E-post: This is a mailto link

Se all info