Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2020


Styrelse

Styrelsen 2020 har haft följande utseende:
Ordförande      Göran Löfsved  
Sekreterare      Göran Segergren
Kassör             Jan Wendin
Ledamot          Jan Gustafsson
Ledamot          Birgitta Andersson
Ledamot          Monika Ranung Eriksson
Ledamot          Kenth Larsson

Revision

I Revisonen har ingått:
Revisor                               Monica Berg
Revisor                               Birgitta Skog
Revisorssuppleant               Margot Olsson

Valberedning

Ledamöter i Valberedning har varit:
Lennart Nyberg
Sigbritt Segergren

Möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. På grund av Coronapandemin genomfördes inga styrelsemöten under perioden mars-juli.

Årsmötet hölls 2020-02-18 i Banvallsstugan med Hannes Carlsson som ordförande. Vid årsmötet deltog 30 medlemmar samt 4 inbjudna gäster.

Medlemmar

Medlemsantalet har sedan föregående år minskat med 5 personer och uppgick vid slutet av 2020 till 121 st.

Medlemsavgiften var 150 kr/ person.

Aktiviteter

Coronapandemin har lamslagit många av de aktiviteter som planlades inför verksamhetsåret 2020. Aktiviteter och engagemang som lagts på hyllan är Skiddag, Cykelns dag, Padel och Motionsdans. Kommunens Hälsovecka, Seniormässa och Kulturdagar, som vi skulle ha deltagit i, har ställts in.
Följande har dock genomförts:

Tipspromenader

Tipspromenader anordnades under vårsäsongen vid Västertryserum, Banvallsstugan och Fyrudden fram till mars, då de ställdes in på grund av Coronapandemin. De återupptogs under höstsäsongen vid Banvallsstugan och i Gryt och anordnades i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Intresset för tipspromenaderna har sedan föregående år ökat med i genomsnitt 3 deltagare/promenad

Planeringsansvariga för tipspromenaderna har varit Jan Gustafsson vid Banvallsstugan, Birgit Njord och Håkan Svensson vid Västertryserum samt Göran Löfsved vid Fyrudden/Gryt.

Ett flertal medlemmar har ställt upp med administrativa uppgifter, att skapa och sätta upp tipsfrågor, kaféverksamhet m m.

Inrapporterade tipspromenader under året uppgick till:

10 vid Västertryserum med ett genomsnittligt deltagarantal på 24 personer

20 vid Banvallsstugan med ett genomsnittligt deltagarantal på 37 personer
13 vid Fyrudden/Gryt med ett genomsnittligt deltagarantal på 31 personer.


Vandringar

25 vandringar om ca 1 mil har genomförts kontinuerligt under våren och hösten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner.
Huvudansvarig för planeringen av vandringarna har varit Lennart Nyberg med benäget bistånd av flera medlemmar.
Även för vandringarna har intresset ökat. Det genomsnittliga deltagarantalet vid vandringarna var 27 personer, vilket är en ökning om 8 personer/vandring sedan föregående år.

Boule

Boulebanorna har använts av framför allt PRO. Mästerskap arrangerades av Anders Testor 2020-09-27. Årets mästare blev laget Eklöfs med Siv Ekström och Bengt-Åke Lööw.

Badminton

Badminton i Sporthallen med Mats Sporre som ledare ställdes in under våren på grund av Coronapandemin, men startades åter upp i september. Det blev dock ingen turnering då antalet deltagare var för få.

Närområdet

Grönytor, fotbollsplanen, utegym, gång- och cykelväg har nyttjats flitigt av skolor och allmänheten.

Arbetsinsatser

Styrelseledamöter och flera andra medlemmar har lagt ner många och värdefulla ideella arbetsinsatser för föreningen:

Ledarskap och ansvarsuppgifter vid våra aktiviteter – se ovan
Skötsel av Östgötaleden ca 14 km – städdagar med bl a slyröjning 
Skötsel av grusgångar, rabatter och grönytor/gräsklippning
Underhållsarbete på fastigheter och inventarier
Lokalvård, köksarbete och annat servicearbete
m m

Uthyrning

Förutom intäkter från vår permanenta hyresgäst HOK fick vi hyresinkomster via lokalupplåtelse för möten, konferenser, fester o dyl. Banvallsstugan har varit uthyrd vid 10 tillfällen under 2020. Detta är en avsevärd minskning - 31 uthyrningar 2019 - vilket har att göra med dels minskat intresse för att hyra, dels större restriktivitet från vår sida under pandemiåret.

Kommunikation

Kontakter med medlemmar och allmänheten har skett med stöd av vår hemsida www.korpenvaldemarsvik.se, med Facebooksidorna Korpen Valdemarsvik och Vänner som gillar Korpen Valdemarsvik. Annonsering har också skett i Valdemarsviksbladet, i Evenemangstips på Kommunens hemsida och samt via anslagstavlor.
Valdemarsvikskorpen har även anslutit sig till Valdemarsviksportalen.se – en hemsidesplattform för föreningar att informera om verksamheter, aktiviteter, evenemang mm – som dock kommit att ligga i malpåse på grund av pandemin.

Tack vare stora och engagerade ideella arbetsinsatser av våra medlemmar och en god ekonomisk utveckling genom sponsorbidrag, medlemsavgifter, aktivitetsavgifter, hyresintäkter, statliga - och kommunala bidrag har Korpen Valdemarsvik kunnat medverka till förbättra hälsan i kommunen genom att bedriva idrottsaktiviteter av olika slag och göra det enkelt för människor att motionera och ha kul och trevligt tillsammans. Detta har känts extra betydelsefullt under pandemiåret 2020. Vi ser med tillförsikt fram mot att fortsätta vår verksamhet kommande år - år 2021 – och har stora förhoppningar om ökande medlemsantal i föreningen och ökande deltagarantal i aktiviteterna.

 

 

 

 

Uppdaterad: 21 MAR 2019 08:31 Skribent: Göran Segergren
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Korpförening Valdemarsvik - Korpen
Axvägen 7D, lgh 1203
61530 Valdemarsvik

Besöksadress:
Banvallsstugan
61530 Valdemarsvik

Kontakt:
Tel: 0768127758
E-post: This is a mailto link

Se all info