Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2021


Verksamhetsberättelse 2021

Styrelse

Styrelsen 2021 har haft följande utseende:
Ordförande      Göran Löfsved  
Sekreterare      Göran Segergren
Kassör             Jan Wendin
Ledamot          Jan Gustafsson
Ledamot          Birgitta Andersson
Ledamot          Monika Ranung Eriksson
Ledamot          Kenth Larsson

Revision

I Revisonen har ingått:
Revisor                               Monica Berg
Revisor                               Birgitta Skog
Revisorssuppleant               Margot Olsson

Valberedning

Ledamöter i Valberedning har varit:
Lennart Nyberg
Sigbritt Segergren

Möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten.

På grund av Coronapandemin

  • genomfördes inga styrelsemöten under perioden januari-mars.
  • försköts årsmötet, som normalt skall hållas före mars månads utgång, fram till 2021-09-28. Det genomfördes i Banvallsstugan med Thomas Järdemar som ordförande. 21 medlemmar och 2 inbjudna gäster deltog.

2021-12-21 hölls ett medlemsmöte med julfika i Banvallsstugan för information och diskussion.

Medlemmar

Medlemsantalet har sedan föregående år ökat med 4 personer och uppgick vid slutet av 2021 till 125 st.
Medlemsavgiften var 150 kr/ person.

Aktiviteter

Under år 2021 har Coronapandemin satt sin prägel på både planering och genomförande av våra aktiviteter. Vi har noggrant förhållit oss till Folkhälsomyndighetens, Regeringens och Regionens rekommendationer och restriktioner.

Följande har genomförts:

Tipspromenader

Tipspromenader anordnades under vår- och höstsäsong endast vid Banvallsstugan. Tre promenader i maj ställdes in p g a Regionens påbud om Lockdown. Sammanlagt har 22 tipspromenader genomförts under året med ett genomsnittligt deltagarantal på 38.

Vår- respektive höstsäsongen avslutades med utlottning av priser samt att Korpen bjöd på förtäring.

Planeringsansvarig för tipspromenaderna har varit Jan Gustafsson. Ett flertal medlemmar har varit behjälpliga med administrativa uppgifter, att skapa och sätta upp tipsfrågor, kaféverksamhet m m.

Under mer än 10 år anordnades tipspromenader vid Fyrudden/Gryt fram till och med år 2020. När dessa upphörde uppgick kassan till 35312 kr. Denna summa skänktes 2021 till Korpen Valdemarsvik enligt gammal överenskommelse.

Vandringar

21 vandringar om ca 1 mil har genomförts under våren och hösten. 2 planerade vandringar ställdes in p g a Lockdown.
Det genomsnittliga deltagarantalet vid vandringarna var 24 personer.

Vår- respektive höstsäsongen avslutades med utlottning av priser samt att Korpen bjöd på förtäring.

Huvudansvarig för planeringen av vandringarna har varit Lennart Nyberg med benäget bistånd av flera medlemmar.

Boule

Boulebanorna har använts av framför allt PRO. Mästerskap arrangerades av Anders Testor 2021-09-05. Årets mästare blev laget Lattjo med bröderna Tommie och Sven-Arne Hjalmarsson.

 

Badminton

Ansvaret som ledare och kontaktperson för Badminton i Sporthallen övertogs under året av Anders Forslund.

Under våren genomfördes inget turneringsspel, men under hösten startades en uleturnering upp med 5 lag (10 personer), som spelade i en dubbelserie vid tio tillfällen. Lag CMV med far och son Kenneth och Magnus Larsson tog hem seriesegern. 

Närområdet

Grönytor, fotbollsplanen, utegym, gång- och cykelväg har nyttjats flitigt av skolor och allmänheten.

Arbetsinsatser

Styrelseledamöter och flera andra medlemmar har lagt ner många och värdefulla ideella arbetsinsatser för föreningen:

Ledarskap och ansvarsuppgifter vid våra aktiviteter – se ovan
Skötsel av Östgötaleden ca 14 km – städdagar med bl a slyröjning 
Skötsel av grusgångar, rabatter och grönytor/gräsklippning
Underhållsarbete på fastigheter och inventarier
Lokalvård, köksarbete, kaféverksamhet och annat servicearbete
m m 

Uthyrning

Förutom intäkter från vår permanenta hyresgäst HOK fick vi hyresinkomster via lokalupplåtelse för möten, konferenser, fester o dyl. Banvallsstugan har varit uthyrd vid 9 tillfällen under 2021 (31 uthyrningar 2019, 10 uthyrningar 2020). Det minskade hyresintäkterna beror både på minskat intresse för att skapa folksamlingar och större restriktivitet från vår sida under pandemiåret.

Kommunikation

Kontakter med medlemmar och allmänheten har skett med stöd av vår hemsida www.korpenvaldemarsvik.se, med Facebooksidorna Korpen Valdemarsvik och Vänner som gillar Korpen Valdemarsvik. Annonsering har också skett i Valdemarsviksbladet, i Evenemangstips på Kommunens hemsida och samt via anslagstavlor.

Tack vare stora och engagerade ideella arbetsinsatser av våra medlemmar och en god ekonomisk utveckling genom sponsorbidrag, medlemsavgifter, aktivitetsavgifter, hyresintäkter och bidrag har Korpen Valdemarsvik kunnat medverka till förbättra hälsan i kommunen genom att bedriva idrottsaktiviteter av olika slag och göra det enkelt för människor att motionera och ha kul och trevligt tillsammans. Detta har känts extra betydelsefullt nu under pandemiår 2. Vi ser med tillförsikt fram mot att fortsätta vår verksamhet kommande år - år 2022 – och har stora förhoppningar om ökande medlemsantal i föreningen och ökande deltagarantal i aktiviteterna.

 

Valdemarsvik

2022-01-18

 

 

Uppdaterad: 21 MAR 2019 08:31 Skribent: Göran Segergren
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Korpförening Valdemarsvik - Korpen
Axvägen 7D, lgh 1203
61530 Valdemarsvik

Besöksadress:
Banvallsstugan
61530 Valdemarsvik

Kontakt:
Tel: 0768127758
E-post: This is a mailto link

Se all info